Archiv akcí

Zahraniční skupinové stáže v roce 2014: 

23.6.-6.7. 2014 SKANDINÁVIE (Švédsko, Norsko)

Stáž byla zaměřena na neživou a živou přírodu Skandinávie, zejména na periglaciální prostředí. Součástí stáže byly terénní exkurze v NP Dovrefjell, NP Rondane a NP Jotunheimen s účastí zahraničních expertů.

20. – 27.5. 2014 GEOPARKY NĚMECKA  (ČR, Německo) 

V rámci stáže byly  navštíveny 2 významné německé geoparky Swabian Albs Geopark a Vuklaneifel Geopark  a české příhraniční parky Egeria a Geoloci. Účastníci stáže získali poznatky o spolupráci zúčastněných stran (správa, místní obyvatelstvo, odborné instituce a podnikatelský sektor) na konkrétních projektech a zapojení místních do fungování geoparku.

 Zahraniční skupinové stáže v roce 2013: 

16. – 21.9. 2013 KARPATIA (ČR, Polsko, Slovensko) 

Stáž byla zaměřena na specifický fenomén flyšových hornin Západních Karpat. Navštívili jsme Moravskoslezské Beskydy (geologické, geomorfologické a pedologické lokality v masivu Smrk a Lysá hora), sesuv v oblasti Gyrové. Z polské strany jsme vystoupili na Babí horu a na Slovensku navštívili lokality v oblasti Velké Fatry, Bradlového pásma a Pováží.

27.5. – 8.6. 2013 POLSKO (Pobřežní fenomén – kvartérní geologie)

Skupinová stáž byla zaměřena na fenomény kvartérní geologie (geologická činnost kontinentálního ledovce, sprašové formace, holocenní jezera). Druhá polovina exkurze byla věnována pobřežnímu  fenoménu na polském pobřeží Baltického moře. Průběžně po celou dobu byla věnována pozornost vztahu archeologie a kvartérní geologie. Navštívili jsme významná polská města Krakow, Lublin a Gdaňsk.

Zahraniční skupinové stáže v roce 2012:

10.-16.9. 2012 Vysokohorské prostředí (Rakousko, Itálie, Slovinsko)

Skupinová stáž byla zaměřena na seznámení účastníků s vysokohorským prostředím (vysokohorský kras) zejména z pohledu abiotických faktorů.  Navštívili jsme horskou oblast v okolí Dachsteinu v regionu Salzkammergut. Významné geofenomény tohoto území jsme diskutovali s místním expertem z rakouské geologické služby. V Itálii jsme navštívili park Parco naturale Prealpi Giulie masiv Kaninu, kde jsme se s místním průvodcem věnovali  zejména problematice klimatických specifik tohoto parku a jejich vlivu na neživou přírodu. Ve Slovinsku jsme navštívili údolí Trenty v Triglavském národním parku. Odborný výklad byl zaměřen zejména na hydrologické a půdní charakteristiky území.  V Kamnišsko-Savinjských Alpách jsme  vystoupili na nejvyšší vrchol pohoří, odborný výklad,  zaměřený zejména na specifika ochrany vysokohorského prostředí a aspekt trvale udržitelného turismu, byl vedený místním členem Planinske zveze Slovenije.

10. -14.10. 2012 Cross Border (ČR, Německo)

Exkurze do oblasti Šumavy a Bavorského lesa z pohledu potenciálu neživé přírody, ale i botanických zajímavostí, hospodaření s vodou v krajině a turistického potenciálu území, srovnání české a německé strany. První den stáže byl věnován návštěvě Třeboňska – NPR Červené blato (historie a management rezervace, geologické, geomorfologické a klimatické charakteristiky stanoviště) a Blanského lesa (geologicko-klimatická  charakteristika CHKO, management využívání krajiny) v rámci ČR. V Německu byl naší cílovou destinací NP Bavorský les, kde proběhl terénní výklad historie, managementu, ochrany krajiny včetně jejího využívání a místních nerostných a energetických surovin. Druhý den jsme v rámci NP Bavorský les navštívili oblast Luzného s odborným terénním výkladem místního experta na téma neživé přírody (Claudia Reimer).  Třetí den jsme ještě na území Německa navštívili oblast Roklanů s odborným výkladem zaměřeným na glaciální a periglaciální činnost a po přejezdu do ČR jsme se pohybovali v rámci NP Šumava, kde jsme se věnovali lesnické typologii, půdním typům, historii a managementu a ochraně přírody NP (Pavel Samec). Večer probíhal odborný výklad na téma  NP Šumava – vývoj využívání krajiny, těžba dřeva, plavební kanály, mlýny, energetická politika státu (Jaromír Kabeláč). Čtvrtý den jsme navštívili geologické expozice Rokyta, Jezerní slať, údolí Vydry, Antýgl, Modrava s odborným terénním výkladem místního experta o NP Šumava (Josef Štemberk). Poslední den jsme navštívili lokality Borová Lada, Chalupská slať, geologická expozice Stožec, okolí Lipenské nádrže s odborným výkladem věnovaným geologicko-geomorfologickému fenoménu moldanubických granitů, půdní pásmovitosti, fenoménu Lipenské nádrže –  protipovodňový rekreační a hydrologický potenciál.

 Zahraniční experti – přednášky a terénní exkurze

12. a 13. 11. 2013   Cyklus přednášek  prof. Jane Rickson (Cranfield University, UK):

12.11. 2013 v 17:00, učebna E01    Soil degradation: processes and consequences
                                                  
13.11.. 2013 v 15:00, učebna C01   Soil erosion risk assessment techniques (including soil erosion modelling)
                                                  

21. – 23.10. 2013   FUNDAMENTALS OF KARSOLOGY

Cyklus přednášek Prof. France Šušteršiče (University of Ljubljana, Slovenia):

21.10. 2013 v 12:00 v B23 : Theoretical fundamentals of Physics of Karsology
                                                  Physical-chemical fundamentals of Karst processes
22.10. 2013 v 15:00 v E01:  Formation of Karst cavities
                                                  Karst underground and surface shapes
23.10. 2013 v 15:00 v C01: Karst of Slovenia
                                                  Conditions (external factors) of formations of karst soils

25.10. 2013   TERÉNNÍ EXKURZE DO MORAVSKÉHO KRASU

Terénní exkurze byla vedená prof. Francem Šušteršičem, předním slovinským krasologem, v rámci které jsme navštívili Punkevní jeskyně a jeskyni Kůlna a  zajímavé povrchové krasové útvary Moravského krasu. 

SEMINÁŘE

1. – 3.5. 2014  OPEN FORUM

3-denní Open Forum proběhlo na Vysočině v prostoru hotelu 9 skal formou tématických bloků přednášek a workshopů s obecným tématem “neživá příroda” (geodiverzita, geoparky, voda v krajině, půdní mikromorfologie aj.) vedených tuzemskými a zahraničními odborníky.
Součástí byly také terénní exkurze do Žďárských vrchů a Železných hor.  

29. – 31.1. 2014   SOIL MICROMORPHOLOGY IN GENERAL AND ARCHAEOLOGICAL CONTEXT

Seminář proběhl v prostorách mikroskopické laboratoře Přf MU za účasti tuzemských a zahraničních expertů.

7. – 8. 11. 2013  ALLUVIAL GEOARCHAELOGY

 Seminář a terénní exkurze  pořádaná v rámci projektu Abionet ve spolupráci s Geologickým ústavem AVČR, v.v.i. a Českou geologickou společností s účastí zahraničních expertů.

 

 

 

Powered by WordPress and HQ Premium Themes.